Xổ số Quảng Trị 60 ngày – Kết quả XS Quảng Trị 60 ngày

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 16/05/2024

ĐB 810920
Nhất 29794
Nhì 91501
Ba 98484 00370
15651 23472 18971 32059
74188 16948 72413
Năm 6363
Sáu 4315 6049 7073
Bảy 001
Tám 33
Đầu
0 01, 01
1 13, 15
2 20
3 33
4 48, 49
5 51, 59
6 63
7 70, 72, 71, 73
8 84, 88
9 94
Đuôi
0 20, 70
1 01, 51, 71, 01
2 72
3 13, 63, 73, 33
4 94, 84
5 15
6
7
8 88, 48
9 59, 49

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 09/05/2024

ĐB 827848
Nhất 57925
Nhì 94889
Ba 61611 65958
14351 50162 07428 52648
43297 22802 60751
Năm 4986
Sáu 2414 7327 1503
Bảy 110
Tám 96
Đầu
0 02, 03
1 11, 14, 10
2 25, 28, 27
3
4 48, 48
5 58, 51, 51
6 62
7
8 89, 86
9 97, 96
Đuôi
0 10
1 11, 51, 51
2 62, 02
3 03
4 14
5 25
6 86, 96
7 97, 27
8 48, 58, 28, 48
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 02/05/2024

ĐB 896991
Nhất 04420
Nhì 68536
Ba 07877 52130
78932 97133 64538 42081
62205 43327 89854
Năm 8080
Sáu 7553 1976 2454
Bảy 332
Tám 67
Đầu
0 05
1
2 20, 27
3 36, 30, 32, 33, 38, 32
4
5 54, 53, 54
6 67
7 77, 76
8 81, 80
9 91
Đuôi
0 20, 30, 80
1 91, 81
2 32, 32
3 33, 53
4 54, 54
5 05
6 36, 76
7 77, 27, 67
8 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 25/04/2024

ĐB 126179
Nhất 10558
Nhì 37937
Ba 51223 05852
28386 84177 24486 48035
39148 15875 77248
Năm 8675
Sáu 0371 7029 2408
Bảy 081
Tám 60
Đầu
0 08
1
2 23, 29
3 37, 35
4 48, 48
5 58, 52
6 60
7 79, 77, 75, 75, 71
8 86, 86, 81
9
Đuôi
0 60
1 71, 81
2 52
3 23
4
5 35, 75, 75
6 86, 86
7 37, 77
8 58, 48, 48, 08
9 79, 29

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 18/04/2024

ĐB 998654
Nhất 74485
Nhì 70113
Ba 47089 26564
72415 48655 84171 65699
14118 82030 35618
Năm 1003
Sáu 3078 6531 5101
Bảy 807
Tám 64
Đầu
0 03, 01, 07
1 13, 15, 18, 18
2
3 30, 31
4
5 54, 55
6 64, 64
7 71, 78
8 85, 89
9 99
Đuôi
0 30
1 71, 31, 01
2
3 13, 03
4 54, 64, 64
5 85, 15, 55
6
7 07
8 18, 18, 78
9 89, 99

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 11/04/2024

ĐB 833501
Nhất 16945
Nhì 60605
Ba 73223 32330
69090 25712 15836 37219
14522 39031 96166
Năm 8816
Sáu 3913 4239 4890
Bảy 612
Tám 84
Đầu
0 01, 05
1 12, 19, 16, 13, 12
2 23, 22
3 30, 36, 31, 39
4 45
5
6 66
7
8 84
9 90, 90
Đuôi
0 30, 90, 90
1 01, 31
2 12, 22, 12
3 23, 13
4 84
5 45, 05
6 36, 66, 16
7
8
9 19, 39

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 04/04/2024

ĐB 184007
Nhất 64054
Nhì 56873
Ba 68204 56106
37937 04185 18763 31771
59383 13425 21594
Năm 3795
Sáu 9366 1791 6843
Bảy 328
Tám 82
Đầu
0 07, 04, 06
1
2 25, 28
3 37
4 43
5 54
6 63, 66
7 73, 71
8 85, 83, 82
9 94, 95, 91
Đuôi
0
1 71, 91
2 82
3 73, 63, 83, 43
4 54, 04, 94
5 85, 25, 95
6 06, 66
7 07, 37
8 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 28/03/2024

ĐB 900167
Nhất 08080
Nhì 93710
Ba 00477 94856
86868 45508 73473 13638
85074 90666 41477
Năm 4547
Sáu 3965 5577 4388
Bảy 502
Tám 33
Đầu
0 08, 02
1 10
2
3 38, 33
4 47
5 56
6 67, 68, 66, 65
7 77, 73, 74, 77, 77
8 80, 88
9
Đuôi
0 80, 10
1
2 02
3 73, 33
4 74
5 65
6 56, 66
7 67, 77, 77, 47, 77
8 68, 08, 38, 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 21/03/2024

ĐB 129129
Nhất 54207
Nhì 52655
Ba 18572 10979
40871 83806 67194 29760
78775 36925 26560
Năm 8469
Sáu 9211 2908 0443
Bảy 857
Tám 37
Đầu
0 07, 06, 08
1 11
2 29, 25
3 37
4 43
5 55, 57
6 60, 60, 69
7 72, 79, 71, 75
8
9 94
Đuôi
0 60, 60
1 71, 11
2 72
3 43
4 94
5 55, 75, 25
6 06
7 07, 57, 37
8 08
9 29, 79, 69

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 14/03/2024

ĐB 596178
Nhất 29043
Nhì 32011
Ba 50307 10258
37933 18195 83905 14595
11730 65680 49057
Năm 9846
Sáu 4938 2488 7733
Bảy 438
Tám 34
Đầu
0 07, 05
1 11
2
3 33, 30, 38, 33, 38, 34
4 43, 46
5 58, 57
6
7 78
8 80, 88
9 95, 95
Đuôi
0 30, 80
1 11
2
3 43, 33, 33
4 34
5 95, 05, 95
6 46
7 07, 57
8 78, 58, 38, 88, 38
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 07/03/2024

ĐB 868014
Nhất 88523
Nhì 11338
Ba 31649 14663
59174 27679 59329 41437
62057 46481 44839
Năm 7713
Sáu 2728 0843 1778
Bảy 674
Tám 49
Đầu
0
1 14, 13
2 23, 29, 28
3 38, 37, 39
4 49, 43, 49
5 57
6 63
7 74, 79, 78, 74
8 81
9
Đuôi
0
1 81
2
3 23, 63, 13, 43
4 14, 74, 74
5
6
7 37, 57
8 38, 28, 78
9 49, 79, 29, 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 29/02/2024

ĐB 856748
Nhất 70033
Nhì 13684
Ba 08782 99723
78398 44817 82282 17502
67040 07163 76312
Năm 4433
Sáu 3399 0224 1731
Bảy 308
Tám 69
Đầu
0 02, 08
1 17, 12
2 23, 24
3 33, 33, 31
4 48, 40
5
6 63, 69
7
8 84, 82, 82
9 98, 99
Đuôi
0 40
1 31
2 82, 82, 02, 12
3 33, 23, 63, 33
4 84, 24
5
6
7 17
8 48, 98, 08
9 99, 69

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 22/02/2024

ĐB 839446
Nhất 69386
Nhì 65286
Ba 27120 55471
23432 92180 01711 21227
19899 58175 34521
Năm 3370
Sáu 6397 5377 9417
Bảy 413
Tám 35
Đầu
0
1 11, 17, 13
2 20, 27, 21
3 32, 35
4 46
5
6
7 71, 75, 70, 77
8 86, 86, 80
9 99, 97
Đuôi
0 20, 80, 70
1 71, 11, 21
2 32
3 13
4
5 75, 35
6 46, 86, 86
7 27, 97, 77, 17
8
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 15/02/2024

ĐB 642858
Nhất 97325
Nhì 49120
Ba 58043 26611
73226 74010 18703 53271
66589 29310 36070
Năm 1845
Sáu 5510 6443 5118
Bảy 674
Tám 73
Đầu
0 03
1 11, 10, 10, 10, 18
2 25, 20, 26
3
4 43, 45, 43
5 58
6
7 71, 70, 74, 73
8 89
9
Đuôi
0 20, 10, 10, 70, 10
1 11, 71
2
3 43, 03, 43, 73
4 74
5 25, 45
6 26
7
8 58, 18
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 08/02/2024

ĐB 385355
Nhất 21935
Nhì 63604
Ba 51909 79610
98156 03119 74308 46547
78534 66715 59416
Năm 5227
Sáu 4481 8399 9488
Bảy 710
Tám 09
Đầu
0 04, 09, 08, 09
1 10, 19, 15, 16, 10
2 27
3 35, 34
4 47
5 55, 56
6
7
8 81, 88
9 99
Đuôi
0 10, 10
1 81
2
3
4 04, 34
5 55, 35, 15
6 56, 16
7 47, 27
8 08, 88
9 09, 19, 99, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 01/02/2024

ĐB 185911
Nhất 60228
Nhì 12754
Ba 53394 42111
15040 55782 15355 81048
35690 15441 64307
Năm 0628
Sáu 0373 8587 5242
Bảy 482
Tám 25
Đầu
0 07
1 11, 11
2 28, 28, 25
3
4 40, 48, 41, 42
5 54, 55
6
7 73
8 82, 87, 82
9 94, 90
Đuôi
0 40, 90
1 11, 11, 41
2 82, 42, 82
3 73
4 54, 94
5 55, 25
6
7 07, 87
8 28, 48, 28
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 25/01/2024

ĐB 437580
Nhất 98246
Nhì 97573
Ba 66211 54763
15237 20729 27370 82598
28527 40573 35182
Năm 6085
Sáu 6807 3006 2244
Bảy 099
Tám 88
Đầu
0 07, 06
1 11
2 29, 27
3 37
4 46, 44
5
6 63
7 73, 70, 73
8 80, 82, 85, 88
9 98, 99
Đuôi
0 80, 70
1 11
2 82
3 73, 63, 73
4 44
5 85
6 46, 06
7 37, 27, 07
8 98, 88
9 29, 99

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 18/01/2024

ĐB 384727
Nhất 37277
Nhì 86727
Ba 01013 36343
60391 21034 50036 00338
82779 86700 78719
Năm 5219
Sáu 6253 7179 4205
Bảy 775
Tám 48
Đầu
0 00, 05
1 13, 19, 19
2 27, 27
3 34, 36, 38
4 43, 48
5 53
6
7 77, 79, 79, 75
8
9 91
Đuôi
0 00
1 91
2
3 13, 43, 53
4 34
5 05, 75
6 36
7 27, 77, 27
8 38, 48
9 79, 19, 19, 79

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 11/01/2024

ĐB 391035
Nhất 56651
Nhì 26086
Ba 94736 36343
58708 74892 23403 63072
33369 25998 19915
Năm 5009
Sáu 2496 6915 5974
Bảy 812
Tám 30
Đầu
0 08, 03, 09
1 15, 15, 12
2
3 35, 36, 30
4 43
5 51
6 69
7 72, 74
8 86
9 92, 98, 96
Đuôi
0 30
1 51
2 92, 72, 12
3 43, 03
4 74
5 35, 15, 15
6 86, 36, 96
7
8 08, 98
9 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 04/01/2024

ĐB 192601
Nhất 04491
Nhì 65957
Ba 55721 01574
06141 04902 39707 60605
70805 02661 28749
Năm 4437
Sáu 6125 5190 4675
Bảy 383
Tám 53
Đầu
0 01, 02, 07, 05, 05
1
2 21, 25
3 37
4 41, 49
5 57, 53
6 61
7 74, 75
8 83
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 01, 91, 21, 41, 61
2 02
3 83, 53
4 74
5 05, 05, 25, 75
6
7 57, 07, 37
8
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 28/12/2023

ĐB 413452
Nhất 30903
Nhì 64688
Ba 74364 90783
21059 04218 13810 48376
58599 81482 88704
Năm 5665
Sáu 2748 8440 0432
Bảy 932
Tám 39
Đầu
0 03, 04
1 18, 10
2
3 32, 32, 39
4 48, 40
5 52, 59
6 64, 65
7 76
8 88, 83, 82
9 99
Đuôi
0 10, 40
1
2 52, 82, 32, 32
3 03, 83
4 64, 04
5 65
6 76
7
8 88, 18, 48
9 59, 99, 39

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 21/12/2023

ĐB 588741
Nhất 89693
Nhì 94692
Ba 06285 42889
43659 16732 17329 65941
68791 25209 82048
Năm 8028
Sáu 2294 7618 0324
Bảy 304
Tám 38
Đầu
0 09, 04
1 18
2 29, 28, 24
3 32, 38
4 41, 41, 48
5 59
6
7
8 85, 89
9 93, 92, 91, 94
Đuôi
0
1 41, 41, 91
2 92, 32
3 93
4 94, 24, 04
5 85
6
7
8 48, 28, 18, 38
9 89, 59, 29, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 14/12/2023

ĐB 569766
Nhất 45160
Nhì 58484
Ba 44022 41171
03658 29240 84589 69924
21976 64054 05687
Năm 8640
Sáu 3524 3462 3078
Bảy 570
Tám 34
Đầu
0
1
2 22, 24, 24
3 34
4 40, 40
5 58, 54
6 66, 60, 62
7 71, 76, 78, 70
8 84, 89, 87
9
Đuôi
0 60, 40, 40, 70
1 71
2 22, 62
3
4 84, 24, 54, 24, 34
5
6 66, 76
7 87
8 58, 78
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 07/12/2023

ĐB 274609
Nhất 12789
Nhì 11976
Ba 86888 60716
07611 47622 68267 36311
74303 64813 57599
Năm 8074
Sáu 8459 0532 2233
Bảy 759
Tám 42
Đầu
0 09, 03
1 16, 11, 11, 13
2 22
3 32, 33
4 42
5 59, 59
6 67
7 76, 74
8 89, 88
9 99
Đuôi
0
1 11, 11
2 22, 32, 42
3 03, 13, 33
4 74
5
6 76, 16
7 67
8 88
9 09, 89, 99, 59, 59

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 30/11/2023

ĐB 627606
Nhất 12551
Nhì 36566
Ba 07307 19087
80828 89750 04965 36265
97086 66145 72587
Năm 8319
Sáu 3195 9714 1737
Bảy 401
Tám 96
Đầu
0 06, 07, 01
1 19, 14
2 28
3 37
4 45
5 51, 50
6 66, 65, 65
7
8 87, 86, 87
9 95, 96
Đuôi
0 50
1 51, 01
2
3
4 14
5 65, 65, 45, 95
6 06, 66, 86, 96
7 07, 87, 87, 37
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 23/11/2023

ĐB 192955
Nhất 44061
Nhì 49357
Ba 32099 60393
88584 44163 85498 53197
61461 41829 68335
Năm 6430
Sáu 8579 1886 5944
Bảy 937
Tám 48
Đầu
0
1
2 29
3 35, 30, 37
4 44, 48
5 55, 57
6 61, 63, 61
7 79
8 84, 86
9 99, 93, 98, 97
Đuôi
0 30
1 61, 61
2
3 93, 63
4 84, 44
5 55, 35
6 86
7 57, 97, 37
8 98, 48
9 99, 29, 79

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 16/11/2023

ĐB 983396
Nhất 70731
Nhì 40496
Ba 97098 40581
25758 62138 40167 99334
16754 73899 58211
Năm 8507
Sáu 8551 8676 7613
Bảy 157
Tám 49
Đầu
0 07
1 11, 13
2
3 31, 38, 34
4 49
5 58, 54, 51, 57
6 67
7 76
8 81
9 96, 96, 98, 99
Đuôi
0
1 31, 81, 11, 51
2
3 13
4 34, 54
5
6 96, 96, 76
7 67, 07, 57
8 98, 58, 38
9 99, 49

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 09/11/2023

ĐB 130076
Nhất 02861
Nhì 56792
Ba 46343 70060
38939 97098 67091 03530
01486 64010 12405
Năm 2562
Sáu 0955 1227 9473
Bảy 362
Tám 97
Đầu
0 05
1 10
2 27
3 39, 30
4 43
5 55
6 61, 60, 62, 62
7 76, 73
8 86
9 92, 98, 91, 97
Đuôi
0 60, 30, 10
1 61, 91
2 92, 62, 62
3 43, 73
4
5 05, 55
6 76, 86
7 27, 97
8 98
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 02/11/2023

ĐB 434240
Nhất 75250
Nhì 10554
Ba 36002 94846
97168 17715 66253 65116
81630 98720 87214
Năm 5774
Sáu 6937 2640 2039
Bảy 883
Tám 49
Đầu
0 02
1 15, 16, 14
2 20
3 30, 37, 39
4 40, 46, 40, 49
5 50, 54, 53
6 68
7 74
8 83
9
Đuôi
0 40, 50, 30, 20, 40
1
2 02
3 53, 83
4 54, 14, 74
5 15
6 46, 16
7 37
8 68
9 39, 49

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 26/10/2023

ĐB 122909
Nhất 16838
Nhì 49561
Ba 17824 20462
03579 68784 42877 84942
25693 71357 09406
Năm 2038
Sáu 5664 6420 2028
Bảy 213
Tám 75
Đầu
0 09, 06
1 13
2 24, 20, 28
3 38, 38
4 42
5 57
6 61, 62, 64
7 79, 77, 75
8 84
9 93
Đuôi
0 20
1 61
2 62, 42
3 93, 13
4 24, 84, 64
5 75
6 06
7 77, 57
8 38, 38, 28
9 09, 79

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 19/10/2023

ĐB 490832
Nhất 87017
Nhì 79661
Ba 63742 06814
55313 82866 54217 74628
25188 44748 73531
Năm 4704
Sáu 3150 3100 6434
Bảy 856
Tám 90
Đầu
0 04, 00
1 17, 14, 13, 17
2 28
3 32, 31, 34
4 42, 48
5 50, 56
6 61, 66
7
8 88
9 90
Đuôi
0 50, 00, 90
1 61, 31
2 32, 42
3 13
4 14, 04, 34
5
6 66, 56
7 17, 17
8 28, 88, 48
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 12/10/2023

ĐB 145342
Nhất 79141
Nhì 94685
Ba 65254 23249
16065 37960 58841 51165
54059 12415 94004
Năm 4368
Sáu 5747 0774 7902
Bảy 181
Tám 92
Đầu
0 04, 02
1 15
2
3
4 42, 41, 49, 41, 47
5 54, 59
6 65, 60, 65, 68
7 74
8 85, 81
9 92
Đuôi
0 60
1 41, 41, 81
2 42, 02, 92
3
4 54, 04, 74
5 85, 65, 65, 15
6
7 47
8 68
9 49, 59

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 05/10/2023

ĐB 661493
Nhất 24619
Nhì 47223
Ba 13343 76945
53341 33407 16114 95973
17150 08882 03330
Năm 4277
Sáu 1856 1826 5189
Bảy 396
Tám 95
Đầu
0 07
1 19, 14
2 23, 26
3 30
4 43, 45, 41
5 50, 56
6
7 73, 77
8 82, 89
9 93, 96, 95
Đuôi
0 50, 30
1 41
2 82
3 93, 23, 43, 73
4 14
5 45, 95
6 56, 26, 96
7 07, 77
8
9 19, 89

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 28/09/2023

ĐB 240800
Nhất 34968
Nhì 86335
Ba 68961 54896
52121 03897 88570 17970
57504 42741 38687
Năm 4609
Sáu 1229 4970 1645
Bảy 811
Tám 93
Đầu
0 00, 04, 09
1 11
2 21, 29
3 35
4 41, 45
5
6 68, 61
7 70, 70, 70
8 87
9 96, 97, 93
Đuôi
0 00, 70, 70, 70
1 61, 21, 41, 11
2
3 93
4 04
5 35, 45
6 96
7 97, 87
8 68
9 09, 29

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 21/09/2023

ĐB 381443
Nhất 32969
Nhì 71404
Ba 52224 34788
07930 56015 29190 19305
68824 38052 47209
Năm 0824
Sáu 0024 5510 5496
Bảy 333
Tám 65
Đầu
0 04, 05, 09
1 15, 10
2 24, 24, 24, 24
3 30, 33
4 43
5 52
6 69, 65
7
8 88
9 90, 96
Đuôi
0 30, 90, 10
1
2 52
3 43, 33
4 04, 24, 24, 24, 24
5 15, 05, 65
6 96
7
8 88
9 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 14/09/2023

ĐB 446168
Nhất 33300
Nhì 91547
Ba 36985 25258
42819 73810 54853 55313
16746 62350 38312
Năm 2827
Sáu 8385 7031 4996
Bảy 810
Tám 40
Đầu
0 00
1 19, 10, 13, 12, 10
2 27
3 31
4 47, 46, 40
5 58, 53, 50
6 68
7
8 85, 85
9 96
Đuôi
0 00, 10, 50, 10, 40
1 31
2 12
3 53, 13
4
5 85, 85
6 46, 96
7 47, 27
8 68, 58
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 07/09/2023

ĐB 690031
Nhất 35072
Nhì 90086
Ba 06241 85274
02149 20487 64524 10028
70380 96080 99566
Năm 4380
Sáu 4409 6733 8933
Bảy 572
Tám 16
Đầu
0 09
1 16
2 24, 28
3 31, 33, 33
4 41, 49
5
6 66
7 72, 74, 72
8 86, 87, 80, 80, 80
9
Đuôi
0 80, 80, 80
1 31, 41
2 72, 72
3 33, 33
4 74, 24
5
6 86, 66, 16
7 87
8 28
9 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 31/08/2023

ĐB 227529
Nhất 18655
Nhì 06851
Ba 11244 06380
77158 27680 99244 99951
13502 74303 94863
Năm 9124
Sáu 2415 8067 9685
Bảy 557
Tám 95
Đầu
0 02, 03
1 15
2 29, 24
3
4 44, 44
5 55, 51, 58, 51, 57
6 63, 67
7
8 80, 80, 85
9 95
Đuôi
0 80, 80
1 51, 51
2 02
3 03, 63
4 44, 44, 24
5 55, 15, 85, 95
6
7 67, 57
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 24/08/2023

ĐB 412987
Nhất 75397
Nhì 23289
Ba 05487 50983
90772 85475 09001 65254
02373 89275 42694
Năm 4950
Sáu 8363 1276 5155
Bảy 127
Tám 91
Đầu
0 01
1
2 27
3
4
5 54, 50, 55
6 63
7 72, 75, 73, 75, 76
8 87, 89, 87, 83
9 97, 94, 91
Đuôi
0 50
1 01, 91
2 72
3 83, 73, 63
4 54, 94
5 75, 75, 55
6 76
7 87, 97, 87, 27
8
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 17/08/2023

ĐB 395087
Nhất 30167
Nhì 03109
Ba 86947 49743
79095 08429 67664 64481
30870 38771 44957
Năm 2365
Sáu 7232 0493 6985
Bảy 974
Tám 99
Đầu
0 09
1
2 29
3 32
4 47, 43
5 57
6 67, 64, 65
7 70, 71, 74
8 87, 81, 85
9 95, 93, 99
Đuôi
0 70
1 81, 71
2 32
3 43, 93
4 64, 74
5 95, 65, 85
6
7 87, 67, 47, 57
8
9 09, 29, 99

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 10/08/2023

ĐB 478402
Nhất 23984
Nhì 31210
Ba 87288 33027
28742 29513 88646 71687
34326 03527 54311
Năm 5272
Sáu 4015 6537 0866
Bảy 125
Tám 62
Đầu
0 02
1 10, 13, 11, 15
2 27, 26, 27, 25
3 37
4 42, 46
5
6 66, 62
7 72
8 84, 88, 87
9
Đuôi
0 10
1 11
2 02, 42, 72, 62
3 13
4 84
5 15, 25
6 46, 26, 66
7 27, 87, 27, 37
8 88
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 03/08/2023

ĐB 308516
Nhất 30965
Nhì 16841
Ba 38697 46193
47924 07442 66529 93858
57785 03547 85048
Năm 6844
Sáu 2595 9966 0123
Bảy 652
Tám 27
Đầu
0
1 16
2 24, 29, 23, 27
3
4 41, 42, 47, 48, 44
5 58, 52
6 65, 66
7
8 85
9 97, 93, 95
Đuôi
0
1 41
2 42, 52
3 93, 23
4 24, 44
5 65, 85, 95
6 16, 66
7 97, 47, 27
8 58, 48
9 29

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 27/07/2023

ĐB 121688
Nhất 93507
Nhì 34457
Ba 84722 41162
66782 28219 41653 56213
32675 85059 35757
Năm 1964
Sáu 0212 4411 7375
Bảy 893
Tám 02
Đầu
0 07, 02
1 19, 13, 12, 11
2 22
3
4
5 57, 53, 59, 57
6 62, 64
7 75, 75
8 88, 82
9 93
Đuôi
0
1 11
2 22, 62, 82, 12, 02
3 53, 13, 93
4 64
5 75, 75
6
7 07, 57, 57
8 88
9 19, 59

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 20/07/2023

ĐB 103751
Nhất 41309
Nhì 20385
Ba 83387 97161
46608 76441 17434 55621
31320 72878 88310
Năm 4124
Sáu 4695 9259 1446
Bảy 000
Tám 72
Đầu
0 09, 08, 00
1 10
2 21, 20, 24
3 34
4 41, 46
5 51, 59
6 61
7 78, 72
8 85, 87
9 95
Đuôi
0 20, 10, 00
1 51, 61, 41, 21
2 72
3
4 34, 24
5 85, 95
6 46
7 87
8 08, 78
9 09, 59

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 13/07/2023

ĐB 699825
Nhất 32761
Nhì 69078
Ba 88270 40318
13575 73340 41852 12866
98188 19193 59306
Năm 6562
Sáu 6455 6566 5249
Bảy 897
Tám 72
Đầu
0 06
1 18
2 25
3
4 40, 49
5 52, 55
6 61, 66, 62, 66
7 78, 70, 75, 72
8 88
9 93, 97
Đuôi
0 70, 40
1 61
2 52, 62, 72
3 93
4
5 25, 75, 55
6 66, 06, 66
7 97
8 78, 18, 88
9 49

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 06/07/2023

ĐB 183500
Nhất 99979
Nhì 89246
Ba 88578 34249
40875 67588 12659 58633
96261 23206 84893
Năm 3824
Sáu 5603 9672 4248
Bảy 877
Tám 34
Đầu
0 00, 06, 03
1
2 24
3 33, 34
4 46, 49, 48
5 59
6 61
7 79, 78, 75, 72, 77
8 88
9 93
Đuôi
0 00
1 61
2 72
3 33, 93, 03
4 24, 34
5 75
6 46, 06
7 77
8 78, 88, 48
9 79, 49, 59

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 29/06/2023

ĐB 006175
Nhất 84502
Nhì 59494
Ba 12816 61611
92589 44939 33946 85151
74947 42248 60340
Năm 9317
Sáu 7861 5557 6640
Bảy 825
Tám 76
Đầu
0 02
1 16, 11, 17
2 25
3 39
4 46, 47, 48, 40, 40
5 51, 57
6 61
7 75, 76
8 89
9 94
Đuôi
0 40, 40
1 11, 51, 61
2 02
3
4 94
5 75, 25
6 16, 46, 76
7 47, 17, 57
8 48
9 89, 39

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 22/06/2023

ĐB 338770
Nhất 91764
Nhì 11783
Ba 04882 89185
00348 26831 46334 51380
75203 10812 44846
Năm 4604
Sáu 5248 3600 0509
Bảy 783
Tám 46
Đầu
0 03, 04, 00, 09
1 12
2
3 31, 34
4 48, 46, 48, 46
5
6 64
7 70
8 83, 82, 85, 80, 83
9
Đuôi
0 70, 80, 00
1 31
2 82, 12
3 83, 03, 83
4 64, 34, 04
5 85
6 46, 46
7
8 48, 48
9 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 15/06/2023

ĐB 537867
Nhất 34265
Nhì 46346
Ba 47782 66701
15587 80067 31216 78623
34637 79868 43095
Năm 7650
Sáu 5463 5734 9992
Bảy 960
Tám 96
Đầu
0 01
1 16
2 23
3 37, 34
4 46
5 50
6 67, 65, 67, 68, 63, 60
7
8 82, 87
9 95, 92, 96
Đuôi
0 50, 60
1 01
2 82, 92
3 23, 63
4 34
5 65, 95
6 46, 16, 96
7 67, 87, 67, 37
8 68
9

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 08/06/2023

ĐB 877517
Nhất 70805
Nhì 87228
Ba 42151 94592
87223 55480 10395 96351
82222 44506 34381
Năm 6160
Sáu 4360 3383 1439
Bảy 428
Tám 94
Đầu
0 05, 06
1 17
2 28, 23, 22, 28
3 39
4
5 51, 51
6 60, 60
7
8 80, 81, 83
9 92, 95, 94
Đuôi
0 80, 60, 60
1 51, 51, 81
2 92, 22
3 23, 83
4 94
5 05, 95
6 06
7 17
8 28, 28
9 39

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 01/06/2023

ĐB 379299
Nhất 02073
Nhì 24471
Ba 80788 12593
32830 59801 35861 41622
90108 35077 17201
Năm 9870
Sáu 7650 3144 8911
Bảy 982
Tám 87
Đầu
0 01, 08, 01
1 11
2 22
3 30
4 44
5 50
6 61
7 73, 71, 77, 70
8 88, 82, 87
9 99, 93
Đuôi
0 30, 70, 50
1 71, 01, 61, 01, 11
2 22, 82
3 73, 93
4 44
5
6
7 77, 87
8 88, 08
9 99

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 25/05/2023

ĐB 396689
Nhất 88251
Nhì 15796
Ba 20675 85555
15111 19521 61750 38811
66724 64631 41273
Năm 1084
Sáu 3160 9534 2448
Bảy 395
Tám 36
Đầu
0
1 11, 11
2 21, 24
3 31, 34, 36
4 48
5 51, 55, 50
6 60
7 75, 73
8 89, 84
9 96, 95
Đuôi
0 50, 60
1 51, 11, 21, 11, 31
2
3 73
4 24, 84, 34
5 75, 55, 95
6 96, 36
7
8 48
9 89

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 18/05/2023

ĐB 232371
Nhất 22277
Nhì 74869
Ba 32944 16749
41819 69306 16923 83583
98283 34413 28544
Năm 4218
Sáu 8205 1126 6550
Bảy 797
Tám 82
Đầu
0 06, 05
1 19, 13, 18
2 23, 26
3
4 44, 49, 44
5 50
6 69
7 71, 77
8 83, 83, 82
9 97
Đuôi
0 50
1 71
2 82
3 23, 83, 83, 13
4 44, 44
5 05
6 06, 26
7 77, 97
8 18
9 69, 49, 19

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 11/05/2023

ĐB 233338
Nhất 93532
Nhì 75791
Ba 62277 14769
95846 41350 44956 02509
47488 56852 56256
Năm 1018
Sáu 5202 0072 8465
Bảy 256
Tám 53
Đầu
0 09, 02
1 18
2
3 38, 32
4 46
5 50, 56, 52, 56, 56, 53
6 69, 65
7 77, 72
8 88
9 91
Đuôi
0 50
1 91
2 32, 52, 02, 72
3 53
4
5 65
6 46, 56, 56, 56
7 77
8 38, 88, 18
9 69, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 04/05/2023

ĐB 812358
Nhất 18033
Nhì 66600
Ba 01132 86264
53868 17454 27636 94912
56840 77962 79697
Năm 9038
Sáu 3814 2841 9219
Bảy 913
Tám 50
Đầu
0 00
1 12, 14, 19, 13
2
3 33, 32, 36, 38
4 40, 41
5 58, 54, 50
6 64, 68, 62
7
8
9 97
Đuôi
0 00, 40, 50
1 41
2 32, 12, 62
3 33, 13
4 64, 54, 14
5
6 36
7 97
8 58, 68, 38
9 19

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 27/04/2023

ĐB 777347
Nhất 87556
Nhì 60474
Ba 41075 91124
66109 92620 97461 93223
66217 31827 88175
Năm 9756
Sáu 5169 6921 8267
Bảy 469
Tám 47
Đầu
0 09
1 17
2 24, 20, 23, 27, 21
3
4 47, 47
5 56, 56
6 61, 69, 67, 69
7 74, 75, 75
8
9
Đuôi
0 20
1 61, 21
2
3 23
4 74, 24
5 75, 75
6 56, 56
7 47, 17, 27, 67, 47
8
9 09, 69, 69

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 20/04/2023

ĐB 827283
Nhất 14839
Nhì 14136
Ba 66388 23320
18807 67794 33820 32749
43048 26331 60509
Năm 6936
Sáu 3741 1597 2250
Bảy 444
Tám 17
Đầu
0 07, 09
1 17
2 20, 20
3 39, 36, 31, 36
4 49, 48, 41, 44
5 50
6
7
8 83, 88
9 94, 97
Đuôi
0 20, 20, 50
1 31, 41
2
3 83
4 94, 44
5
6 36, 36
7 07, 97, 17
8 88, 48
9 39, 49, 09

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 13/04/2023

ĐB 665013
Nhất 09018
Nhì 93423
Ba 79643 09007
93855 23947 81167 23254
60961 50865 20895
Năm 0604
Sáu 0563 5759 0565
Bảy 038
Tám 05
Đầu
0 07, 04, 05
1 13, 18
2 23
3 38
4 43, 47
5 55, 54, 59
6 67, 61, 65, 63, 65
7
8
9 95
Đuôi
0
1 61
2
3 13, 23, 43, 63
4 54, 04
5 55, 65, 95, 65, 05
6
7 07, 47, 67
8 18, 38
9 59

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 06/04/2023

ĐB 208447
Nhất 14434
Nhì 91940
Ba 42141 03702
67800 76853 04779 65555
62906 29037 93037
Năm 6192
Sáu 4025 1335 0639
Bảy 436
Tám 34
Đầu
0 02, 00, 06
1
2 25
3 34, 37, 37, 35, 39, 36, 34
4 47, 40, 41
5 53, 55
6
7 79
8
9 92
Đuôi
0 40, 00
1 41
2 02, 92
3 53
4 34, 34
5 55, 25, 35
6 06, 36
7 47, 37, 37
8
9 79, 39

Kết quả sổ xố Quảng Trị - 30/03/2023

ĐB 504530
Nhất 18919
Nhì 98142
Ba 18379 75960
51225 40280 64578 39477
45174 23786 03581
Năm 7976
Sáu 9584 6245 6905
Bảy 555
Tám 04
Đầu
0 05, 04
1 19
2 25
3 30
4 42, 45
5 55
6 60
7 79, 78, 77, 74, 76
8 80, 86, 81, 84
9
Đuôi
0 30, 60, 80
1 81
2 42
3
4 74, 84, 04
5 25, 45, 05, 55
6 86, 76
7 77
8 78
9 19, 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Quảng Trị 60 1

Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Quảng Trị. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Quảng Trị 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày?

Xổ số Quảng Trị 60 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày thế nào?

Xổ số Quảng Trị 60 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSQT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSQT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Quảng Trị 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.